Tietosuojaseloste

Happy home interior Oy:n verkkokaupan tietosuojaseloste

Henkilötietolainsäädännön mukainen tietosuojaseloste (erit. henkilötietolaki, 523/1999, 10 ja 24 §). Selosteen päivitys 8.5.2020

1. Rekisterinpitäjä

Happy home interior Oy käsittelee verkkokaupan asiakkaiden henkilötietoja tilauksen käsittelemiseksi, asiakassuhteen hoitamiseen sekä suoramarkkinointitarkoituksiin. Lisäksi käsittelemme verkkosivuvierailijoidemme tietoja analytiikka-tarkoituksiin. Meille on tärkeää, että tiedät, miten käsittelemme henkilötietojasi. Alla kerromme lisää henkilötietojesi käsittelystä. Maksutapahtumien osalta rekisterin pitäjänä toimii kulloinkin valittu maksupalveluntarjoaja. Maksupalveluntarjoajien tietosuojaselosteet ovat luettavissa kunkin palveluntarjoajan omilta sivuilta: www.bambora.com

2. Rekisterinpitäjän yhteystiedot:

Happy home interior Oy (Y-tunnus: 1653990-8)
Halsuantie 2
00420 Helsinki
Asiakas- ja markkinointirekisteristä vastaava henkilö:   Tj. Petri Pajumäki                                                                                        petri.pajumaki@happyhomestore.fi

3. Rekisterin nimi

Happy home interior Oy:n asiakasrekisteri

Happy home interior Oy:n markkinointirekisteri

4. Mihin tarkoitukseen tarvitsemme henkilötietosi?                                        Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietojasi tarvitaan asiakassuhteen hoitamiseen. Henkilötietoja käsitellään asiakkuuden ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän suhteen hoitamiseen ja analysointiin, palveluiden tuottamiseen liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen sekä markkinointiin ja asiakasviestintään, joita voidaan toteuttaa myös sähköisesti ja kohdennettuna.

Henkilötietojen käsittelyn yleinen edellytys: henkilötietolain 8 § 1 momentin 1, 2, 5, 6 ja 7 kohdat.

 1. Rekisteriin kerätty tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä kaikista rekisteröidyistä seuraavia tietoja:

 • nimi- ja osoitetiedot
 • puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • asiakkuuden ja/tai asiallisen yhteyden alkamis- ja päättymisajankohta sekä -tapa
 • suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
 • sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot (esim. uutiskirjeiden tilaaminen), rekisteröidyn selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (esim. IP-osoite, selain, selainversio, sivu, jolta rekisteröity on siirtynyt sivuillemme) sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot
 • markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen (esim. markkinointiarpajaisiin ja –kilpailuihin sekä tapahtumiin osallistuminen)
 • asiakkuuden ja muun asiallisen yhteyden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot (esim. maksullisten tuotteiden ja palveluiden osto- ja peruutustiedot, maksuttomien tuotteiden ja palveluiden tilaustiedot, toimitustiedot, palautteet, reklamaatiot sekä asiakaspalvelutapahtumien taltioinnit, kuten puhelut, sähköpostit, chat- sekä tekstiviestit)
 • verkkokäyttäytymistä Happy homen verkkosivustoilla ja -palveluissa koskevat tiedot (esim. linkkien klikkaukset, selatut internet-sivut, tulo- ja poistumissivustot)

Rekisterissä voidaan käsitellä tuotteen ja/tai palvelun ostaneista tai asiakastilin luoneista lisäksi seuraavia tietoja:

 • asiakasnumero
 • henkilötunnus
 • laskutus- ja perintätiedot
 • käyttäjätunnus
 • salasana
 • nimimerkki
 • tunnistetun käyttäjän palveluun liittyvät tiedot, kuten palvelun ominaisuuksien käyttötiedot
 1. Mistä samme henkilötiedot?                                                                         Säännönmukaiset tietolähteet

Lähtökohtaisesti saamme tämän tietosuojaselosteen mukaisesti käsiteltävät henkilötiedot rekisteröidyiltä itseltään tilauksen tai rekisteröitymisen yhteydessä. Tekniset analytiikkatiedot tallentuvat vierailun yhteydessä automaattisesti. Saamme tietoa myös erilaisista palveluista, joita rekisteröity käyttää (mm. Happy homen verkko- ja mobiilipalvelut sekä Happy homen sosiaalisen median kanavat) sekä erilaisten markkinointitoimenpiteiden kuten markkinointiarpajaisten ja –kilpailujen ja tapahtumien yhteydessä.

 1. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Tietoja voidaan rekisterinpitäjän harkinnan perusteella luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi Happy homen yhteistyökumppaneille, jollei rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista. Tietojen luovuttaminen voi lähtökohtaisesti tapahtua vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat Happy homen asiakasrekisterin toiminta-ajatusta ja joissa tietojen käyttötarkoitus ei ole yhteensopimaton Happy homen käyttötarkoitusten kanssa.

Tietoja voidaan luovuttaa myös toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla, sekä historiallista tai tieteellistä tutkimusta varten edellyttäen, että tiedot on muutettu ei-tunnistettavissa olevaan muotoon.

 1. Rekisterin suojaus

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.

 1. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot. Tietojen tarkastus ja päivitys tapahtuu ottamalla yhteyttä petri.pajumaki@happyhomestore.fi  Pyynnön tulee olla kirjallinen ja allekirjoitettu. Tietopyynnön voi tehdä maksuttomasti kerran vuodessa.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa varten ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

 1. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Happy home kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissa. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Happy home suosittelee rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

 1. Evästeet ja analytiikkatyökalut

Sivustolla käytetään evästeitä (cookies). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Käytämme evästeitä parantaaksemme verkkokaupamme käytettävyyttä ja toimivuutta. Hyödynnämme evästeitä myös analytiikkatiedon keräämiseksi ja sosiaalisen median tilien integroimisessa sivustollamme. Käytämme Google Analytics -työkalua. Lisää tietoa Google analyticsin tietosuojasta on saatavilla Google Analyticsin tietosuojaselosteesta.

Mikäli henkilö ei hyväksy, että hänestä kerätään tietoja, hänen täytyy kytkeä pois selainohjelman eväste-toiminto. Jos tämä ei ole selaimessa mahdollista, täytyy sivuston käyttäminen lopettaa eväste-tietojen keräämisen estämiseksi. 

Evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Ota yhteyttä

Soita 0500666650 / Petri Pajumäki tai täytä oheinen lomake.

Puhelin:

0500 666650

sähköposti:

myynti@happyhomestore.fi

happy home interior OY

Petikontie 1, 01720 VANTAA